A temerini tájház
K
önyv

 


TAKT KATALÓGUS 2012:
CD Kiadás


TAKT KATALÓGUS 2011:

TAKT 2011


TAKT KATALÓGUS 2010
:

TAKT 2010


TAKT KATALÓGUSOK 2009:

VETERAN TAKT 2009

TAKT 2009
 

 


A TAKT-ról

Temerinben az 1970-es években intenzív alternatív művészeti élet bontakozott ki az akkori fiatal magyar értelmiségiek körében. Ennek eredményeként 1973 decemberében két fontos alkotóműhely – a Képzőművészeti  illetve az Irodalmi Kör -- jött létre a helyi művelődési életet irányító Népegyetem égisze alatt, de önállóan választott irányító testületekkel és független programmal. 1975-ben a két csoport egyesülésével létrejött a Művelődési Kör, irodalmi, képzőművészeti, néprajzkutatói és széles körű népművelői ambíciókkal. 1976 nyarán az egyesület képzőművészeinek javaslatára szervezték meg az első Temerini Amatőr Művésztalálkozót (TAM) fiatal helyi és vajdasági képzőművészek részvételével. Két év múlva a Művelődési Kör által szervezett rendezvényt, mely évről évre népesebbé vált, Temerini Amatőr Képzőművészeti Találkozóra (TAKT) keresztelték. A Népegyetem felszámolásával és az önkormányzati támogatások megszűnésével megszűnt a Művelődési Kör további létalapja is. 1990 óta a TAKT polgárok egyesületeként működik, Temerini Alkotómóhely és Képzőművészeti Tábor néven. Elnöke egészen haláláig (2001) Hevér János volt.

A TAKT jelenleg két szakosztályt (képzőművészeti és hagyományőrző) működtet, s fenntartója az állandó néprajzi kiállításként és hagyományőrző rendezvényházként 2003 óta működő temerini tájháznak.
 

A TAKT élén kilenc tagú elnökség áll. Tagjai: Ádám István (elnök), Jánosi László (alelnök),  Balogh Sándor, Csorba Béla, Papp B. Ferenc, Móricz Károly, Utcai Dávid, Magyar Attila és Oláh László.

 

A képzőművészeti szakcsoport vezetője:     Utcai Dávid - utcdvd@yahoo.com
  


 


 


 


 


Hevér János
(Kula, 1933. október 25. – Temerin, 2001. október 22.)

Hivatalnokként majd fordítóként dolgozott az újvidéki Magyar Szó hirdetőosztályán. Művészetszervezői tevékenysége az 1970-es évek elején, Temerinbe hazaköltözését követően veszi kezdetét. Alapító tagja és első elnöke a temerini Irodalmi Körnek, amely később Művelődési Kör néven tevékenykedik, és 1976 óta minden évben megszervezi a régió fiatal képzőművészeinek találkozóját (TAM majd TAKT néven). Hevér kezdetben e találkozók szervezőtitkára, majd 1990-ben alapító tagja és haláláig elnöke a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor néven jegyzett polgárok egyesületének, amely a túlabarai Hevér-tanyán egészen 2000-ig évi rendszerességel ifjúsági alkotótábort szervez.

Korai halálával mind a TAKT, mind pedig a helyi művelődési élet önfeláldozó és pótolhatatlan személyiséget veszített el.


Gyuráki Gáspár
– Zsiga 
(
Temerin, 1950. – Temerin, 1983.)


Az 1973-ban alakult temerini Képzőmúvészeti Kör, a muzslai Ifjúsági Képzőművészeti Tábor, majd a TAKT alapító tagja. Vajdaság-szerte ismert bohém életművész, ugyanakkor az irodalom, a film és a zene korszerű áramlataiban otthonosan mozgó, tehetséges grafikus.

  Csorba Béla:

                          Gyuráki Gáspár  

A távoli arcokat újraidézni a féktelen éveken át!

Kincse, mi még van: acélkilincse.
Senki sem ismeri lába nyomát.

Lobog szakálla, utána úszik, messzire söpri az utca porát.

Míg vértelen élete végre kiissza a végtelen pálmaborát.

                                                                                 (1974)


Matuska Ferenc  (1934-2010)

 1934. október 9-én született Temerinben, fazekasinasként kezdte a pályáját, később különféle nagyüzemek kerámiarészlegeinek dolgozója, az újvidéki iparművészeti szakközépiskola oktatója, több ismert képzőművész szakmunkatársa, műveik kivitelezője. Kísérletezései során fokozatosan kialakította sajátos, a népi hagyományokból és a modern törekvésekből egyaránt merítő formanyelvét.

A TAKT kerámiacsoportjának vezetőjeként sok fiatallal ismertette meg a művészeti ág alapfogásait. Támogatott minden új kezdeményezést, amely a TAKT ügyét előremozdította.

Fontosabb szakmai elismerései: a belgrádi Októberi Szalon Díja (1983), az Újvidéki Háztartási Fejlesztési Intézet Díja (1985),  a macedóniai Reszen kerámiatáborának díja (1986), TAKT-díj (1996), TAKT-oklevél Temerin művelődési életében kifejtett odaadó munkájáért (2005).